2 άτομα στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε


Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης:

Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Βισαλτίας για την επίβλεψη έργων», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 2 άτομα.

Αιτήσεις έως 11/01/2022.

Προκήρυξη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2321064402-3