4 ΥΕ καθαριότητας στον Δήμο Αμφίπολης


Ο Δήμαρχος Αμφίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων
(4) µηνών.

Προκήρυξη

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση µαζί µε τα απαραίτητα  δικαιολογητικά στο γραφείο προσωπικού
του ∆ήµου Αµφίπολης στην έδρα του ∆ήµου (Ροδολίβος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι και την Τρίτη
07/04/2020 για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στον τοµέα της καθαριότητας. 

Στην ίδια κατηγορία

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Καλησπέρα σας,ψάχνω δουλειά σε πόστο ναυαγοσώστη πισίνας για τους μήνες ...

Υπάλληλος γραφείου με βασικές γνώσεις λογιστικής.

Ζητείται υπάλληλος γραφείου για ορισμένο χρόνο από εταιρεία διανομής τροφίμων ...

Χειριστές Μηχανημάτων Έργων στο Δήμο Σιντικής

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη δύο υπαλλήλων ενός ΔΕ ...

Δήμος Εμ.Παππά Πρόσληψη προσωπικού (6) με σύμβαση ΙΔΟΧ

Ο Δήμαρχος Εμμ. Παππά ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ...