6 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Π.Ε Σερρών


Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 2/11/2020.

Τηλ.Επικοινωνίας: 23213 50341