Αναλαμβάνω πληρωμές λογαριασμών κατάθεση αιτήσεων ΑΣΕΠ και έκδοση πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο)


Αναλαμβάνω πληρωμές λογαριασμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΣ, ΕΝΦΙΑ, WIND κτλ), κατάθεση αιτήσεων ΑΣΕΠ και έκδοση-πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) για εσάς. Νίκος.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6998403538

e-mail: nikospanagiotis@yahoo.gr