Εκποίηση


Στις Σέρρες σήμερα στις 22.11.2021, η Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Σερρών,

Γλερίδου Μαρία του Θεοδώρου, κάτοικος Σερρών, οδός Μεραρχίας 23-25

,ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ όπως ορίζεται στην υπ΄ αριθμ. 75/2018 απόφαση του

Ειρηνοδικείου Σερρών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας-Ν.3869/2010), αφού

έλαβα υπόψη μου το περιεχόμενο της ανωτέρω απόφασης,

ΔΙΑΤΑΣΣΩ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:

Ενός ισογείου διαμερίσματος εμβαδού 34,32 τ.μ. από μία πολυκατοικία επί

της οδού Σαρανταπόρου αρ. 27 στη συνοικία Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης.

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: ΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΥΤΟΥ

20.088 € κατά τα οριζόμενα στην απόφαση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή εκδήλωση αγοραστικού ενδιαφέροντος παρακαλώ

επικοινωνήστε: Τηλ. Σταθερό: 2321401692, κιν. 6936334605


Τύπος: Studio / Γκαρσονιέρα

Θέρμανση: Χωρίς Θέρμανση


Τύπος: Studio / Γκαρσονιέρα

Θέρμανση: Χωρίς Θέρμανση