Εκποίηση


Έχουν περάσει περισσότερο απο 2 μήνες απ τη δημοσίευση και ενδέχεται να μην ισχύει η αγγελία.

Στις Σέρρες σήμερα στις 22.11.2021, η Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Σερρών,

Γλερίδου Μαρία του Θεοδώρου, κάτοικος Σερρών, οδός Μεραρχίας 23-25,

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 131/2018 απόφαση

του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας-Ν.3869/2010), αφού

έλαβα υπόψη μου το περιεχόμενο της ανωτέρω απόφασης,

ΔΙΑΤΑΣΣΩ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

1) Της ψιλής κυριότητας κατά ποσοστό 50% ενός διαμερίσματος εμβαδού 85 τ.μ. που

βρίσκεται στο ισόγειο διώροφης οικοδομής εντός διαιρετού τμήματος οικοπέδου με

στοιχεία Ε2 εμβαδού 724,18 τ.μ. στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίας Παρασκευής του

Δήμου Βισαλτίας Σερρών, με τίμημα 4.500 ευρώ, 2) της πλήρους κυριότητας κατά

ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου μιας αγροτικής αποθήκης εμβαδού 60 τ.μ. εντός

διαιρετού τμήματος οικοπέδου με στοιχείο Ε2 εμβαδού 742,18 τ.μ. στο δημοτικό

διαμέρισμα Αγίας Παρασκευής του δήμου Βισαλτίας Σερρών, με τίμημα 3.800

ευρώ, 3) της πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ενός αγροτικού

υποστέγου, εμβαδού 120 τ.μ. εντός διαιρετού τμήματος οικοπέδου με στοιχείο Ε2

εμβαδού 724,18 τ.μ. στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίας Παρασκευής του Δήμου

Βισαλτίας Σερρών, με τίμημα 6.800 ευρώ, 4) της πλήρους κυριότητας ενός

αγροτεμαχίου, εμβαδού 1.500 τ.μ. με αριθμό 1192 που βρίσκεται στη θέση

Λακκούδια της αγροτικής περιοχής του αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής του νομού

Σερρών, με τίμημα 1.500 ευρώ, 5) της πλήρους κυριότητας ενός αγροτεμαχίου

εμβαδού 1.000 τ.μ. στη θέση Παζαρόστρατα της αγροτικής περιοχής του

αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής νομού Σερρών, με τίμημα 1.000 ευρώ, 6) της

πλήρους κυριότητας ενός αγροτεμαχίου εμβαδού 2.937 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση

Ασκαμιά του αγροκτήματος του δημοτικού διαμερίσματος Αγίας Παρασκευής του

δήμου Βισαλτίας νομού Σερρών, με τίμημα 2.900 ευρώ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή εκδήλωση αγοραστικού ενδιαφέροντος παρακαλώ

επικοινωνήστε: Τηλ. Σταθερό: 2321401692, κιν. 6936334605


Τύπος: Studio / Γκαρσονιέρα

Θέρμανση: Χωρίς Θέρμανση


Τύπος: Studio / Γκαρσονιέρα

Θέρμανση: Χωρίς Θέρμανση