ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Καθηγητής Φιλολογίας Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές στην κλασική φιλολογία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Προσιτές τιμές.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Τηλέφωνο: 6949083480

e-mail: nikter309@gmail.com