Φιλόλογος


Φροντιστήριο Μ. Ε. του Ν. Σερρών προσφέρει απασχόληση σε φιλόλογο.

Καθήκοντα: 

Συμμετοχή στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων κυρίως σε μαθητές Β και Γ Λυκείου και στο πλαίσιο προετοιμασίας για Πανελλαδικές.

Απαραίτητη σχετική εμπειρία.

Τηλ. 6937907709