Φιλόλογος ΑΠΘ


Φιλόλογος απόφοιτος του ΑΠΘ με μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική ψυχολογία και πολυετή εμπειρία παραδιδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου 

Τηλ: 6934829167