Ιδιαίτερα μαθήματα


Ιδιαίτερα μαθήματα δημοτικού και γυμνασίου παραδίδονται μέσω διαδικτύου από καθηγήτρια με 10ετή διδακτική εμπειρία. Συνέπεια, αφοσίωση, σκληρή δουλειά, οργάνωση, υπευθυνότητα, μεταδοτικότητα Αριστη προετοιμασία και βοηθητικό υλικό.  Μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του μαθητή. Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας. Εναρξη όλο το χρόνο. Δυνατότητα για Θερινά εντατικά με έναρξη από 21 Ιουνίου για μετεξεταστεους. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 694508908