Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών Φυσικής Χημείας (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Α’ Λυκείου)


Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου έως Α’ Λυκείου σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, καθώς και σε παιδιά Δημοτικού για πλήρη κάλυψη των αναγκών τους και με σκοπό την ομαλή ένταξη στη νέα χρονιά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946808936

email: athanasia.lant@gmail.com

(Τελειόφητη φοιτήτρια του τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ.)