Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού


Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και δραστηριοποιούμαι στην πόλη των Σερρών.

Ως προς την επαγγελματική μου πορεία, έχω διδάξει στον ιδιωτικό τομέα (ιδιαίτερα μαθήματα) και αναλαμβάνω την μελέτη μαθημάτων σε μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.

Την πρακτική μου άσκηση την ολοκλήρωσα κατά την φοίτηση μου στο Πανεπιστήμιο και λόγω της πανδημίας COVID-19, έχω εκπαιδευτεί και για την υλοποίηση εξ αποστάσεων διδασκαλιών.

Είμαι στη διάθεσή σας και για την πραγματοποίηση επαναληπτικών/ ενισχυτικών καλοκαιρινών μαθημάτων!

Σαφώς, η υλοποίηση των μαθημάτων θα μπορούσε να διεξαχθεί και με τμήματα έως 3 παιδιά!

Η τιμή ανά ώρα είναι συζητήσιμη!

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία μέσω του:

τηλεφώνου: 6986314268

e-mail: titinaa.geo@gmail.com