Καθαρισμός κουτιού Η/Υ (μόνο desktop πύργους) θερμαγώγιμη πάστα στον επεξεργαστή (CPU)


Αναλαμβάνω τον καθαρισμό του πύργου σας με ειδικό φυσητήρα και την τοποθέτηση θερμαγώγιμης πάστας στον επεξεργαστή. Τιμή 10€/ πύργο .Τηλέφωνο επικοινωνίας  6984 765 579

e-mail : gxaloftidis@gmail.com