Καθηγητής Φυσικής – Χημείας


Έχουν περάσει περισσότερο απο 2 μήνες απ τη δημοσίευση και ενδέχεται να μην ισχύει η αγγελία.

Φροντιστήριο Μ. Ε. του Ν. Σερρών προσφέρει απασχόληση σε καθηγητή Φυσικής – Χημείας. 

Καθήκοντα: 
Διδασκαλία των ανωτέρω μαθημάτων σε μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου 

Απαραίτητη σχετική εμπειρία.
Σε περίπτωση εμπειρίας και σε άλλα μαθήματα, θα επεκταθεί η ανάθεση μαθημάτων και σε αυτά.

Τηλ. 6937907709