Καθηγητής Πληροφορικής


Έχουν περάσει περισσότερο απο 2 μήνες απ τη δημοσίευση και ενδέχεται να μην ισχύει η αγγελία.

Εκπαιδευτικός οργανισμός του Ν. Σερρών προσφέρει απασχόληση σε καθηγητή Πληροφορικής. 

Απαραίτητη η εμπειρία στη διδασκαλία: 

1. του μαθήματος ΑΕΠΠ Γ Λυκείου ΓΕΛ,

2. των μαθημάτων Προγραμματισμός και Δίκτυα ΕΠΑΛ και 

3. Επεξεργασίας κειμένου, Υπολογιστικών Φύλλων και Υπηρεσιών Διαδικτύου για εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης πληροφορικής.

Επιθυμητή η εμπειρία στη διδασκαλία Βάσεων Δεδομένων, Παρουσιάσεων και Χειρισμού Η/Υ.

Τηλ. 6937907709