ΟΔΗΓΟΣ


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ

ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΔΙΠΛΩΜΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ + Π.Ε.Ι

                                                 ΚΑΡΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ email: serres@ambrosiadis.gr