Παραδίδω μαθήματα των γλωσσών προγραμματισμού ανάπτυξης και δημιουργίας λογισμικού Η/Υ C/C


Παραδίδω μαθήματα των γλωσσών προγραμματισμού C/C++ για Η/Υ και ανάπτυξης και δημιουργίας λογισμικού μέσω πλατφόρμας Η/Υ

Στοιχεία επικοινωνίας:

e-mail: nikospanagiotis@yahoo.gr

τηλέφωνο επικοινωνίας: 6998403538