Πώληση


Στις Σέρρες σήμερα στις 24.11.21, η Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Σερρών, Γλερίδου
Μαρία, κάτοικος Σερρών, οδός Μεραρχίας 23-25, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 200/19 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σερρών (Διαδικασία Εκούσιας
Δικαιοδοσίας-Ν.3869/2010), αφού έλαβα υπόψη μου το περιεχόμενο της ανωτέρω απόφασης,

ΔΙΑΤΑΣΣΩ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:
Κατά το δικαίωμα κυριότητας σε ποσοστό 50% α) ενός οικοπέδου στις Σέρρες στην
οδό Δ. Παπακωνσταντίνου 41, έκτασης 131 τ.μ., με τιμή πώλησης – εκκίνησης το ποσό των
465,82 ευρώ, β) ενός ανωγείου διαμερίσματος εμβαδού 65 τ.μ., οικοδομής κτισμένης σε
οικόπεδο εμβαδού 204 τ.μ. στην οδό Γευγελής 30, στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης,
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με τιμή πώλησης – εκκίνησης το ποσό των 10.740,60
ευρώ και γ) του με αρ. 218 αγροτεμαχίου εμβαδού 7.160,00 τ.μ., με τιμή πώλησης – εκκίνησης
το ποσό των 1.449,90 ευρώ, του με αρ. 736 αγροτεμαχίου εμβαδού 1.641,00 τ.μ. με τιμή
πώλησης – εκκίνησης το ποσό των 332,31 ευρώ και του με αρ. 280 αγροτεμαχίου εμβαδού
1.000,00 τ.μ. με τιμή πώλησης – εκκίνησης το ποσό των 202,50 ευρώ, που βρίσκονται όλα στο
αγρόκτημα Χαμηλού, Τοπικής Κοινότητας Ειδομένης, Δήμου Παιονίας, Περιφερειακής
Ενότητας Κιλκίς.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή εκδήλωση αγοραστικού ενδιαφέροντος παρακαλώ

επικοινωνήστε:

Τηλ. Σταθερό: 2321401692, κιν. 6936334605