Πώληση οικοπεδου


Γωνιακό οικόπεδο εντός αστικής ζώνης.

Γερμανού Καραβαγγέλη Σερρες 

Τηλ επικοινωνίας

530m2

6981404478

Φωτογραφίες