Πώληση


Στις Σέρρες σήμερα στις 22.11.2021, η Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Σερρών,

Γλερίδου Μαρία του Θεοδώρου, κάτοικος Σερρών, οδός Μεραρχίας 23-25,

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ όπως ορίζεται στην υπ΄ αριθμ. 106/2018 απόφαση του

Ειρηνοδικείου Σερρών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας-Ν.3869/2010), αφού

έλαβα υπόψη μου το περιεχόμενο της ανωτέρω απόφασης,

ΔΙΑΤΑΣΣΩ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:

Το 75% εξ αδιαιρέτου ενός ακινήτου και συγκεκριμένα μιας οικίας, αποτελούμενη από ισόγειο και 1 ο όροφο 55 τ.μ. έκαστος, το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης 159,00 τ.μ. επί της οδού Κανάρη αρ. 6, στις Σέρρες. 

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: ΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΑΥΤΟΥ 10.992,15 € κατά τα οριζόμενα στην απόφαση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή εκδήλωση αγοραστικού ενδιαφέροντος παρακαλώ

επικοινωνήστε: Τηλ. Σταθερό: 2321401692, κιν. 6936334605