Πρακτική άσκηση


Απόφοιτη ΙΕΚ νοσηλευτικης  γενικής νοσηλείας ζητά ιατρείο , κλινική ή οτιδήποτε σχετικό  για την πρακτική άσκηση.

Τηλ επικοινωνίας 6971794874