Πρακτική άσκηση


Φοιτήτρια λογιστικής αναζητά λογιστικό γραφείο ή άλλη επιχείρηση για να πραγματοποιηθεί η πρακτική της άσκηση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6983852438