Τεχνίτης κουφωμάτων


Ζητείται προσωπικό με εμπειρία στην κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων από
την επιχείρηση κουφωμάτων Tousal στα Καλά Δένδρα Σερρών για
πλήρη απασχόληση. 

Προσόντα:

 • Προηγούμενη
  εμπειρία ως Τεχνίτης/τρια Αλουμινίων ή Βοηθός Τεχνίτη/τριας Αλουμινίων

 

 • Εμπειρία σε σιδηροκατασκευές θα
  εκτιμηθεί
 • Αυξημένη αντίληψη

Καθήκοντα:  

 • Επεξεργασία,
  συναρμολόγηση και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίων
 • Συνεργασία
  στο χώρο εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@tousal.gr