Υπάλληλος eshop-γραφείου πλήρης απασχόληση


Ζητείται υπάλληλος για εργασία σε eshop στη Νιγρίτα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:
 – Ηλικία 21 έως 29 ετών
 – Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ τουλάχιστον 1 μήνας
 – Βασικές γνώσεις Η/Υ-Αγγλικων

-Πτυχίο ΑΕΙ ΤΕΙ Πληροφορικής.Λογιστικής,Οικονομικών.
 – Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους

Επιθυμητά:
 – Εμπειρία σε χρήση Η/Υ

Παρέχονται:
 – Πλήρης ασφάλιση, πέντε 8ωρα την εβδομάδα
 – Εργασία σε ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον

6906890050-2322110265-6937166749