ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ


Η εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε  που ειδικεύεται στην εμπορία & κατασκευή
φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού, ζητά υπάλληλο γραφείου για το Τμήμα Εισαγωγών για τα κεντρικά της γραφεία στην ΒΙ.ΠΕ Σερρών.


Περιγραφή Θέσης

Ø 
Υποστήριξη
έργου και παρακολούθηση διαδικασιών εισαγωγών της εταιρίας σε στενή συνεργασία
με το τμήμα προμηθειών.

Ø 
Οργάνωση,
διαχείριση, προγραμματισμός και παρακολούθηση φορτώσεων εισαγωγών

Ø 
Καταχώρηση
και Συνεχής Παρακολούθηση των εισαγωγών (παραγγελιών) στο
CRM της εταιρείας

Ø 
Ετοιμασία
φακέλου εγγράφων και παράδοση στους συνεργαζόμενους εκτελωνιστές

Ø 
Επικοινωνία
με προμηθευτές στην Αγγλική γλώσσα για αποστολή νέας παραγγελίας,  την εξέλιξη των παραγγελιών, την συλλογή των
απαραίτητων εγγράφων για τον εκτελωνισμό και την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά
την παραλαβή της παραγγελίας.

Προσόντα – Δεξιότητες

Ø  Πτυχίο
ΑΕΙ/ΤΕΙ

Ø  Επιθυμητή
προϋπηρεσία

Ø  Γνώση
χειρισμού Η/Υ

Ø  Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Ø 
Δεξιότητες
ορισμού προτεραιοτήτων, οργάνωσης & διαχείρισης χρόνου

Ø 
Ικανότητα
πολλαπλής εκτέλεσης εργασιών ταυτόχρονα, ορισμού προτεραιοτήτων και
αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου

Ø 
Εξοικείωση
με συστήματα και πρακτικές
CRM

Ø 
Εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψήφιους)

Προσφέρουμε

Ø  Ικανοποιητικός
μισθός

Ø  Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα – Παρασκευή)

Ø  Πλήρης
απασχόληση & ασφάλιση

Ø 
Ευχάριστο
εργασιακό περιβάλλον και δυνατότητες εξέλιξης


Αποστολή βιογραφικών στο humanresources@acalight.gr 

Τηλ: +30 23210 77020-21

Κιν: +30 6970122377
Εταιρεία ACA Group Lighting
Πόλη ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ