ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕΝΤΙΑΛΥΖ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ


Ζητούνται από την Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΜΕΝΤΙΑΛΥΖ στις Σέρρες νοσηλευτές/τριες.

Προσόντα

·        Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ/ΤΕΙ

·        Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

·        Γνώσεις Η/Υ – ECDL Επιθυμητό

Αποστολή βιογραφικών στο abarboutis@medialyse.gr