Εκποίηση


Στις Σέρρες, σήμερα στις 22.11.2021, η Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Σερρών,

Γλερίδου Μαρία του Θεοδώρου, κάτοικος Σερρών, οδός Μεραρχίας 23-25, Εκκαθαρίστρια,

όπως ορίζεται στην υπ΄ αριθμ. 55/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σερρών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας-Ν.3869/2010), αφού έλαβα υπόψη μου το περιεχόμενο της ανωτέρω απόφασης, ΔΙΑΤΑΣΣΩ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:

Ενός οικοπέδου εκτάσεως περίπου 350,00 τ.μ., που βρίσκεται στη συνοικία Αγίου

Αθανασίου, της Τοπικής Κοινότητας Αβδέλλας, του Δήμου Γρεβενών, της ομώνυμης

Περιφερειακής Ενότητας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εντός του οποίου οικοπέδου είναι κτισμένη από το έτος 1978, ισόγεια οικία εμβαδού 48,00 τ.μ., με υπόγεια αποθήκη εμβαδού 12,00 τ.μ.

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:

ΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΥΤΟΥ, 11.664,00 € για την ισόγεια οικία, 945,00 € για την υπόγεια αποθήκη και 5.462,62 € για το οικόπεδο, σύνολο 18.071,62 € κατά τα οριζόμενα στην απόφαση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή εκδήλωση αγοραστικού ενδιαφέροντος παρακαλώ

επικοινωνήστε:  Τηλ. Σταθερό: 2321401692, κιν. 6936334605