Εκποίηση


Στις Σέρρες σήμερα στις 22.11.2021, η Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Σερρών,

Γλερίδου Μαρία του Θεοδώρου, κάτοικος Σερρών, οδός Μεραρχίας 23-25,

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 146/2020 απόφαση

του Ειρηνοδικείου Σερρών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας-Ν.3869/2010), αφού

έλαβα υπόψη μου το περιεχόμενο της ανωτέρω απόφασης,

ΔΙΑΤΑΣΣΩ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

α) ενός αγρού με αριθμό 1972, Β’ κατηγορίας, έκτασης 12.375,00 τ.μ., που βρίσκεται

στη θέση «ΚΕΑ ΤΣΑΪΡ» στο αγρόκτημα Βαμβακιάς Σερρών, με τίμημα το ποσό των

9.900 ευρώ, β) ενός αγρού με αριθμό 2509, έκτασης 7.250,00 τ.μ., κείμενου στο

αγρόκτημα Βαμβακιάς Σερρών, στη θέση «ΓΚΕΡΕΝΙΑ», με τίμημα το ποσό των

5.800 ευρώ, γ) Ενός αγρού με αριθμό 2538 στη θέση «ΝΟΤΑΣ», έκτασης 11.812,00

τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Βαμβακιάς Σερρών, με τίμημα το ποσό των 9.450

ευρώ, δ) Ποσοστού ½ εξ αδιαιρέτου επί του υπ’ αριθμόν 1061 αγρού, στη θέση

«ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ», έκτασης 18.600,00 τ.μ., κείμενου εντός του αγροκτήματος

Βαμβακιάς Σερρών, με τίμημα, (κατά το αντίστοιχο ποσοστό κυριότητας), το ποσό

των 7.440 ευρώ και ε) Ενός αγρού με αριθμό 1370, στη θέση «ΤΡΙΓΩΝΟ» του

αγροκτήματος Βαμβακιάς Σερρών, έκτασης 9.850 τ.μ., με τίμημα το ποσό των 7.880

ευρώ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή εκδήλωση αγοραστικού ενδιαφέροντος παρακαλώ

επικοινωνήστε:

Τηλ. Σταθερό: 2321401692, κιν. 6936334605