Η Εταιρία νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι”Misirlis Care” ζητά προσωπικό


Προϋποθέσεις 

Φύλο: Άντρας

Ιδιότητα: Νοσηλευτής

Προσόντα
  • Πτυχίο Νοσηλευτικής
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία
  • Κάτοχος διπλώματος Β΄ κατηγορίας
  • Η κατοχή διπλώματος Α΄ κατηγορίας θεωρείται επιπλέον προτέρημα
Παροχές
  • Πλήρης απασχόληση
  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
Πληροφορίες – βιογραφικά

info@misirliscare.gr