Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα


Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα, παραδίδονται από απόφοιτο ελληνικής φιλολογίας με πρακτική στον τομέα της εκπαίδευσης, σε μαθητές: Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου          * Πρώτο μάθημα Δωρεάν                                        * Τιμές πολύ προσιτές και συνεννοήσιμες!