Ιδιαίτερα Μαθήματα προγραμματισμού για παιδιά δημοτικού μέχρι φοιτητές πανεπιστημίου (1ο έτος)


Έχουν περάσει περισσότερο απο 2 μήνες απ τη δημοσίευση και ενδέχεται να μην ισχύει η αγγελία.

παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα προγραμματισμού για γλώσσες (Python, C#) για όλες της ηλικίες μέχρι και βοηθήματα εξετάσεων πανεπιστημίου (1ου έτους).

για περισσότερες πληροφορίες και σχετικές ερωτήσεις.

τηλ: 6940360254

όνομα: Χάρης

Φωτογραφίες