Ιταλικά μαθήματα


Έχουν περάσει περισσότερο απο 2 μήνες απ τη δημοσίευση και ενδέχεται να μην ισχύει η αγγελία.

 Ιταλικά μαθήματα   μέσω skype
,  παραδίδονται από καθηγήτρια
ιταλικής φιλολογίας κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου. Διδακτική εμπειρία 16 έτη σε
σχολεία, φροντιστήρια, ΤΕΙ. εξετάστρια στο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
Προετοιμασία για όλα τα διπλώματα celi, diploma, κρατικό πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας..Τηλέφωνο επικοινωνίας.Τιμή 10 ευρώ/ώρα.