Λογιστής


Έχουν περάσει περισσότερο απο 2 μήνες απ τη δημοσίευση και ενδέχεται να μην ισχύει η αγγελία.

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Το Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ» παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε τελειόφοιτο φοιτητή ή φοιτήτρια Λογιστικής με τα εξής καθήκοντα:

Οργάνωση και διαχείριση του λογιστηρίου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο λογιστή της Επιχείρησης.

Καταγραφή / Καταχώρηση εσόδων – εξόδων.

Προετοιμασία, σύνταξη και αποστολή των τακτικών λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.

Συμμετοχή στο βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο οικονομικό προγραμματισμό της Επιχείρησης και στη διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Πολύ καλή γνώση MS Office και κυρίως MS Excel.

Άνεση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία.

Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.

Υψηλό επίπεδο αντίληψης.

Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης, υπάρχει το ενδεχόμενο μόνιμης απασχόλησης. Η μετακίνηση από και προς την περιοχή εργασίας είναι εξασφαλισμένη.

Αποστολή βιογραφικών: info@ereunitiko.gr
Τηλ: 2325770066