ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ


Μαθηματικός με μεταπτυχιακές σπουδές στα εφαρμοσμένα Μαθηματικά παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Τιμές προσιτές.

Τηλέφωνο : 6947257084