ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΗ ΣΕΡΡΩΝ


Ενός αγρού με αριθμό τεμαχίου 1113 εμβαδού μέτρων τετραγωνικών
τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (3.375 τ. μ.) που βρίσκεται στη θέση 
«Τσανάκια» του Δ.Δ. Παλαιοκώμης Δ. Αμφίπολης Ν. Σερρών .

Παρακαλώ για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας, στο
τηλέφωνο 2321051589,
akinitaserres@gmail.com