Βιβλία Προγραμματισμού C++ & Βάσεων Δεδομένων


Έχουν περάσει περισσότερο απο 2 μήνες απ τη δημοσίευση και ενδέχεται να μην ισχύει η αγγελία.

Όποιος ενδιαφέρεται ας στείλει email: dimi_veni@yahoo.gr