Ζητείται Barista για take away Caffe


ζητείται Barista για take away Caffe.

Πληροφορίες και βιογραφικά στο μαγαζί expresso canteen μεραρχίας 45.