Ζητείται πωλητής-τρια με γνώσεις πάνω στον καφέ


Ζητείται πωλητής με γνώσεις πάνω στον καφέ 

Απαιτούμενα Προσόντα

Διάθεση για εργασία και εκπαίδευση

Επικοινωνιακά άτομα με φιλικό χαρακτήρα και ομαδικό πνεύμα

Email Επικοινωνίας: Triant.kost@kafenedaki.gr