Ζητoύνται υπάλληλοι για την κάλυψη των θέσεων της γραμματείας πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών


Από την εταιρία Multibags ζητούνται υπάλληλοι για την κάλυψη των θέσεων της γραμματείας πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατών.

Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση Αγγλικών.

Αποστολή βιογραφικών στο hr@multibags.com